Преглед на файлове

Fixes for new gcc

tags/lab06
Arti Zirk преди 3 години
родител
ревизия
3c69228743
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 2 реда
  1. +0
    -2
      lib/matejx_avr_lib/mfrc522.c

+ 0
- 2
lib/matejx_avr_lib/mfrc522.c Целия файл

@@ -18,8 +18,6 @@
#define SPI_CS_LOW MFRC522_SS_PORT &= ~_BV(MFRC522_SS_BIT)
#define SPI_CS_HIGH MFRC522_SS_PORT |= _BV(MFRC522_SS_BIT)

static const byte FIFO_SIZE = 64; // The FIFO is 64 bytes.

void MFRC522_init() {
// Set the chipSelectPin as digital output, do not select the slave yet
DDR(MFRC522_SS_PORT) |= _BV(MFRC522_SS_BIT);

Loading…
Отказ
Запис