Add README.md

This commit is contained in:
Arti Zirk 2017-02-22 17:36:20 +02:00
parent a758d855a7
commit 3c000e5d29
1 changed files with 22 additions and 0 deletions

22
README.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,22 @@
Loo andmebaas(kasutades Code First lähenemist) kolme tabeliga, mis on mõeldud filmide ja näitejate kohta info hoidmiseks.
Arvesta sellega, et süsteemis peab hoidma vähemalt järgnevat:
-Info näitlejate kohta, kelle puhul peaksime teadma vähemalt eesnime,perenime, sünniaastat ja kas on hetkel veel näitlemisega tegelev või mitte.
-Info filmide kohta, kus filmi puhul on vaja teada vähemalt filmi nimetust, ilmumisaastat ja žanri(see võib olla hetkel lihtsalt tekst)
-See info peaks olema kuidagi nii seotud, et meil oleks võimalik teostada näiteks järgnevaid päringuid:
-Saada kätte konkreetse filmi kõik näitlejad
-Saada infot selle kohta, mitmes filmis on konkreetne näitleja osalenud
Lisaks on vaja iga filmi kohta infot selle kohta, et mis rolli näitleja mängis. Lühikirjeldus vms
EDIT: 17:15 filmile on vaja lisada ka kirjeldus!!!!
Boonus 1p:
Lõpetada ülesanne. Lisada vajalikud data annotatsioonid(andmete valideerimiseks),
teostada ülesandes mainitud 2 päringut.
Muuda andmemudelit nii, et andmebaasis hoitakse näitleja sünnikuupäeva.
Nuputada välja, kuida hoida sünniaega andmebaasis optimaalselt? VIhje: Kas me vajame Datetime täpsust?
Tähtaeg: 1. märts