You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1.2 KiB

Loo andmebaas(kasutades Code First lähenemist) kolme tabeliga, mis on mõeldud filmide ja näitejate kohta info hoidmiseks.

Arvesta sellega, et süsteemis peab hoidma vähemalt järgnevat: -Info näitlejate kohta, kelle puhul peaksime teadma vähemalt eesnime,perenime, sünniaastat ja kas on hetkel veel näitlemisega tegelev või mitte. -Info filmide kohta, kus filmi puhul on vaja teada vähemalt filmi nimetust, ilmumisaastat ja žanri(see võib olla hetkel lihtsalt tekst) -See info peaks olema kuidagi nii seotud, et meil oleks võimalik teostada näiteks järgnevaid päringuid: -Saada kätte konkreetse filmi kõik näitlejad -Saada infot selle kohta, mitmes filmis on konkreetne näitleja osalenud Lisaks on vaja iga filmi kohta infot selle kohta, et mis rolli näitleja mängis. Lühikirjeldus vms

EDIT: 17:15 filmile on vaja lisada ka kirjeldus!!!!

Boonus 1p:

Lõpetada ülesanne. Lisada vajalikud data annotatsioonid(andmete valideerimiseks), teostada ülesandes mainitud 2 päringut. Muuda andmemudelit nii, et andmebaasis hoitakse näitleja sünnikuupäeva.

Nuputada välja, kuida hoida sünniaega andmebaasis optimaalselt? VIhje: Kas me vajame Datetime täpsust?

Tähtaeg: 1. märts