home1/git_eclipse.txt
2016-08-24 19:18:26 +03:00

20 lines
611 B
Plaintext

Ava Eclipse ja veendu, et egit-moodul on olemas, vajadusel lisa see Eclipse Marketplace kaudu.
Lisa projekti vaatesse git repositooriumite aken:
Window -> Show View -> Other... -> Git -> Git Repositories
Git Repositories aknas klooni vajalik repositoorium bitbucket-ist.
Loo Java projekt.
Kustuta src kataloog.
vali "Build Path -> Link Source" ja seo projekti source kloonimisest tekkinud
lokaalse repositooriumiga, pane Eclipse projektis selle kataloogi nimeks src.
kui on kasutusel test-kataloog, siis lingi ka see ja pane nimeks test.
Majanda versioonihaldusega ainult git repositooriumite aknas.