Browse Source

README.md edited online with Bitbucket

master
Jaanus Pöial 4 years ago
parent
commit
325b1d0de9
1 changed files with 1 additions and 0 deletions
  1. +1
    -0
      README.md

+ 1
- 0
README.md View File

@ -2,6 +2,7 @@
See on teise kodutöö failide hoidla, mida saab kasutada ainult algseks lugemiseks.
Töötamiseks looge endale isiklik repositoorium, näiteks (privaatne) 'fork' bitbucket serverisse, millest saate luua klooni oma arvutisse.
Ülesande kirjelduse leiate: http://enos.itcollege.ee/~jpoial/algoritmid/aa_prakt2newest.html
## Näidete kasutamine käsurealt ##
#### Kompileerimine: ####


Loading…
Cancel
Save