Go to file
Arti Zirk c0b915b771 add exe 2017-01-26 23:37:49 +02:00
Päevaküsimus add exe 2017-01-26 23:37:49 +02:00
.gitattributes Add .gitignore and .gitattributes. 2017-01-26 15:38:41 +02:00
.gitignore Add .gitignore and .gitattributes. 2017-01-26 15:38:41 +02:00
Päevaküsimus.sln Add readme 2017-01-26 15:41:24 +02:00
README.md Fucking visual studio doesnt use utf8 by default 2017-01-26 19:38:06 +02:00

README.md

C# aine eksami projekt: Päevaküsimus

  • Koosta rakendus, mis kuvaks päevaküsimuse ning võimaldaks küsimusele vastata, pärast vastamist kuvatakse vastuste valiku statistika.
    • Küsimusel on alati 5 vastusevarjanti ning statistika peab säilima ka siis, kui rakendus suletakse.

Rakendus peab võimaldama küsimuse ja vastusevajantide muutmist.

Peale rakenduse sulgemist peavad andmed säilima. Andmebaas ei ole vajalik, võib kasutada andmete serialiseerimist ja deserialiseerimist.