You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
Arti Zirk fe2d0c245b
update readme
6 years ago
BL Add post, fix delete forum, fix null pointer exceptions, min max limist 6 years ago
DAL Add post, fix delete forum, fix null pointer exceptions, min max limist 6 years ago
WebApi Better client 6 years ago
.gitattributes Add .gitignore and .gitattributes. 6 years ago
.gitignore Add .gitignore and .gitattributes. 6 years ago
Foorum.sln Working full stack forums get 6 years ago
README.md update readme 6 years ago
screen.png add screenshot 6 years ago

README.md

VR2 Eksam Foorum

Loo veebiteenus, mis võimaldab hallata foorumi teemasi ning lisada neile vastuseid. Foorumi teemal on olemas pealkiri, sissejuhatav tekst, kehand, loomidaeg ja autor, kes selle teema tegi. (NB! Lihtsustus autori jaoks ei pea olema eraldi tabelit)

Veebiteenuses peab olema võimalik:

  • Lisada uusi foorumi teemasi süsteemi
  • Muuta olemasoleva foorumi teema kohta käivat infot
  • Peita foorumeid süsteemis (loogiline kustutamine)
  • Kustutada foorumeid (füüsiline kustutamine)
  • Otsida foorumi teemasi pealkirja järgi ning tulemused tuleb järjestada ajaliselt
  • Otsida teemasi autori nime järgi

Igale foorumi teemale on võimalik lisada vastuseid. Vastuse juures on olemas autor, pealkiri, tekst, loomisaeg.

Veebiteenus peab võimaldama:

  • Konkreetsele foorumi teemale vastuse lisamist
  • Konkreetse foorumi teema vastuse kuvamise
  • Võimaldab otsida kõiki ühe autori foorumi vastuseid

Loo klientrakendus, mis kasutab veebiteenuses loodud meetodeid. NB! Veebiteenuse loomisel võib minna andmebaasi vaja rohkem välju kui kirjelduses on välja tootud. Seetõttu mõtle rahulikult ülesanne läbi.

valmis 100% hine

screencapture