You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Arti Zirk e7158c799e All tests pass 6 years ago
src All tests pass 6 years ago
test initial setup 6 years ago
README.md initial setup 6 years ago
description.html initial setup 6 years ago

README.md

README

See on kolmanda kodutöö failide hoidla, mida saab kasutada ainult algseks lugemiseks. Töötamiseks looge endale isiklik repositoorium, näiteks privaatne 'fork' bitbucket serverisse, millest saate luua klooni oma arvutisse.

Näidete kasutamine käsurealt

Kompileerimine:

#!bash

javac -cp src src/LongStack.java

Käivitamine:

#!bash

java -cp src LongStack

Testide kasutamine

Testi kompileerimine:

#!bash

javac -encoding utf8 -cp 'src:test:test/junit-4.12.jar:test/hamcrest-core-1.3.jar' test/LongStackTest.java

Sama Windows aknas (koolonite asemel peavad olema semikoolonid):

#!bash

javac -encoding utf8 -cp 'src;test;test/junit-4.12.jar;test/hamcrest-core-1.3.jar' test/LongStackTest.java


Testi käivitamine:

#!bash

java -cp 'src:test:test/junit-4.12.jar:test/hamcrest-core-1.3.jar' org.junit.runner.JUnitCore LongStackTest

Sama Windows aknas (koolonite asemel semikoolonid):

#!bash

java -cp 'src;test;test/junit-4.12.jar;test/hamcrest-core-1.3.jar' org.junit.runner.JUnitCore LongStackTest