Go to file
2016-02-01 13:12:29 +02:00
src initial setup 2016-02-01 12:28:43 +02:00
test initial setup 2016-02-01 12:28:43 +02:00
description.html initial setup 2016-02-01 12:28:43 +02:00
git_eclipse.txt initial setup 2016-02-01 12:28:43 +02:00
README.md utf8 encoding solved 2016-02-01 13:12:29 +02:00

README

See on esimese praktikumi failide hoidla, mida saab kasutada ainult algseks lugemiseks. Töötamiseks looge endale isiklik repositoorium, näiteks privaatne 'fork' bitbucket serverisse, millest saate luua klooni oma arvutisse.

Näidete kasutamine käsurealt

Kompileerimine:

#!bash

javac -cp src src/Answer.java

Käivitamine:

#!bash

java -cp src Answer

Testide kasutamine

Testi kompileerimine:

#!bash

javac -encoding utf8 -cp 'src:test:test/junit-4.12.jar:test/hamcrest-core-1.3.jar' test/AnswerTest.java

Sama Windows aknas (koolonite asemel peavad olema semikoolonid):

#!bash

javac -encoding utf8 -cp 'src;test;test/junit-4.12.jar;test/hamcrest-core-1.3.jar' test/AnswerTest.java


Testi käivitamine:

#!bash

java -cp 'src:test:test/junit-4.12.jar:test/hamcrest-core-1.3.jar' org.junit.runner.JUnitCore AnswerTest

Sama Windows aknas (koolonite asemel semikoolonid):

#!bash

java -cp 'src;test;test/junit-4.12.jar;test/hamcrest-core-1.3.jar' org.junit.runner.JUnitCore AnswerTest