You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Jaanus Poeial e26a4e7d1a utf8 encoding solved 5 years ago
src initial setup 5 years ago
test initial setup 5 years ago
README.md utf8 encoding solved 5 years ago
description.html initial setup 5 years ago
git_eclipse.txt initial setup 5 years ago

README.md

README

See on esimese praktikumi failide hoidla, mida saab kasutada ainult algseks lugemiseks. Töötamiseks looge endale isiklik repositoorium, näiteks privaatne 'fork' bitbucket serverisse, millest saate luua klooni oma arvutisse.

Näidete kasutamine käsurealt

Kompileerimine:

#!bash

javac -cp src src/Answer.java

Käivitamine:

#!bash

java -cp src Answer

Testide kasutamine

Testi kompileerimine:

#!bash

javac -encoding utf8 -cp 'src:test:test/junit-4.12.jar:test/hamcrest-core-1.3.jar' test/AnswerTest.java

Sama Windows aknas (koolonite asemel peavad olema semikoolonid):

#!bash

javac -encoding utf8 -cp 'src;test;test/junit-4.12.jar;test/hamcrest-core-1.3.jar' test/AnswerTest.java


Testi käivitamine:

#!bash

java -cp 'src:test:test/junit-4.12.jar:test/hamcrest-core-1.3.jar' org.junit.runner.JUnitCore AnswerTest

Sama Windows aknas (koolonite asemel semikoolonid):

#!bash

java -cp 'src;test;test/junit-4.12.jar;test/hamcrest-core-1.3.jar' org.junit.runner.JUnitCore AnswerTest