You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
Arti Zirk 8f4d4b9d06 Works 5 years ago
examples fixed example/express3.js 5 years ago
.gitignore done state 5 years ago
README.md Add readme 5 years ago
package.json done state 5 years ago
server.js Works 5 years ago
task-service.js Works 5 years ago
task.js starting state fixed 5 years ago

README.md

Express

Kloonige https://bitbucket.org/mkalmo/i399exexpress repo ja importige see IDE-sse.

 1. Laadige teegid

  npm install

 2. Käivitage rakendus

  npm start

 3. Kontrollige, et rakendus käib, minnes brauseris aadressile http://localhost:3000/api/tasks

 4. Paigaldage Postman-i rakendus. Minge www.getpostman.com lehele ja valige sealt Chrome.

 5. Saatke Postman-iga päring:

  GET /api/tasks HTTP/1.1 Host: localhost:3000

 6. Konsooli logimise asemel saatke vastus kliendile (praeguse "ok" asemel). Saata saab ainult stringi.

 7. Lisage serverile staatiliste failide serveerimise võimalus. Näide: examples/express1.js.

  Nt. http://localhost:3000/server.js peaks tagastama serveri koodi.

 8. Lisage ühe ülesande küsimise võimalus.

  Päring:

  GET /api/tasks/ HTTP/1.1 Host: localhost:3000

  tagastab konkreetse id-ga ülesande.

  Näide: examples/express2.js

  Selleks peate ka TaskService-ile lisama meetodi getTask(id). Kui vastava id-ga ülesanne puudub tagastage Promise.reject('no task with id: ' + id).

 9. Lisage ülesande kustutamise võimalus.

  Päring:

  DELETE /api/tasks/ HTTP/1.1 Host: localhost:3000

  Selleks peate ka TaskService-ile lisama meetodi deleteTask(id).

 10. Pange server kasutama json-i teeki ja korrastage koodi.

  response.set('Content-Type', 'application/json'); response.end(JSON.stringify([{ id: 1 }, { id: 2 }]));

  läheb

  response.json([{ id: 1 }, { id: 2 }]);

  Näide: examples/express2.js

 11. Lisage ülesande sisestamise võimalus (näide: examples/express3.js).

Päring:

POST /api/tasks HTTP/1.1 Host: localhost:3000 Content-Type: application/json

{ content: "hello" }

Kasutage json-iks teisendamise teeki: app.use(bodyParser.json())

Päringu saatmiseks Postman-ist määrake:

Headers sakk:

 Key: Content-type
 Value: appliation/json

Body sakk:

 valige "raw" ja kirjutage sisuks: { content: "hello" }

Andmete salvestamiseks lisage TaskService-ile meetod saveTask(task).

 1. Lisage üldine vigade töötluse meetod (näide: examples/express6.js) Vea korral tuleb tagastada json: { error: error.toString() }

Lahendused: https://youtu.be/-xjR7lhvqY4