Go to file
2017-04-06 13:28:05 +03:00
data done state 2017-03-30 13:59:37 +03:00
.gitignore done state 2017-03-30 13:59:37 +03:00
ex1.js First 2017-04-06 13:28:05 +03:00
ex2.js First 2017-04-06 13:28:05 +03:00
ex3.js First 2017-04-06 13:28:05 +03:00
ex4.js First 2017-04-06 13:28:05 +03:00
ex5.js First 2017-04-06 13:28:05 +03:00
ex6.js First 2017-04-06 13:28:05 +03:00
package.json done state 2017-03-30 13:59:37 +03:00
readme.txt First 2017-04-06 13:28:05 +03:00

Kloonige https://bitbucket.org/mkalmo/i399exlang repo ja importige see IDE-sse.

1. Kirjutage funktsioon filter(array, predicateFunction), mis tagastab listi
  elementidest, mis vastavad predicateFunction-iga määratud tingimusele.
  kasutamise näide:
  var oddNumbers = filter([1, 2, 3], function (each) {
   return each % 2 === 1;
  });   

  Käivitamiseks: node ex1.js

2. Kirjutage kood, mis:
  - loob listi arvudega 1, 2, 3, 4, 5, 6
  - lisab sinna arvud 7 ja 8
  - filtreerib välja paarisarvud
  - võtab need paarisarvud ruutu
  - väljastab tulemuse konsooli
  
  kasutage array meetodeid .filter() ja .map()

3. Kirjutage kood, mis väljastab nende elementide id-d, 
  millel on "selected" tunnus tõene.

4. Tehke objekt person, millel on väli name ja meetod getName(), mis tagastab nime.
  Konstruktorile saab argumendiga nime ette anda.

  var person = new Person("Jack");
  console.log(person.getName()); // Jack
  
  Proovige panna meetodit nii objekti, kui prototüübi külge.
  Veenduge, et meetod on õiges kohas (vihjed: Object.keys() ja __proto__).
  
5. Teil on kasutada funktsioon factorial(n, callback). 
  Arvutage selle abil 5! ja printige see konsooli. 
  Funktsiooni factorial ennast muuta ei tohi.

6. Minge käsureal omale kloonitud repo kataloogi ja käivitage käsud: 
  > npm install 
  See laeb vajalikud teegid.
  > npm start
  See käivitab rakenduse, mis pakub aadressilt http://localhost:3000 järgmisi teenuseid:
  
  /api/persons/2948
   Tagastab ID järgi isiku andmed (sh koodi).
  
  /api/health-insurance/<code>
   Ütleb, kas sellise koodiga inimene on kindlustatud.

  /api/tax-debt/<code>
   Ütleb, kas sellise koodiga inimensel on maksuvõlg.

  Kasutage neid teenuseid andmete saamiseks ja printige konsooli isiku andmed kujul:
  {
   name : <nimi>,
   isInsured: <kas on kindlustatud>,
   taxDebt: <maksuvõla suurus>
  }
  
  Teenuste poole pöördumiseks:
  get('/api/persons/2948', callbackFunktsioon);
        
Lahendused: https://youtu.be/a4YzPo8hi9o