Go to file
Arti Zirk 2da320d262 Add readme 2017-06-07 11:42:28 +03:00
app change global angular declaration 2017-06-02 14:25:53 +03:00
data starting state 2017-05-17 18:36:09 +03:00
.gitignore starting state 2017-05-17 18:36:09 +03:00
README.md Add readme 2017-06-07 11:42:28 +03:00
index.html starting state 2017-05-17 18:36:09 +03:00
package.json starting state 2017-05-17 18:36:09 +03:00
post.ts fix: added getTitle method 2017-05-18 12:15:48 +03:00
sample.ts starting state 2017-05-17 18:36:09 +03:00
tsconfig.json starting state 2017-05-17 18:36:09 +03:00
webpack.config.js starting state 2017-05-17 18:36:09 +03:00
webpack.sample.config.js starting state 2017-05-17 18:36:09 +03:00

README.md

TypeScript ja AngularJS

Kloonige https://bitbucket.org/mkalmo/i399exng1ts repo ja importige see IDE-sse.

 1. Laadige teegid

  npm install

 2. Uurige TypeScripti tüüpide käitumist (failis sample.ts). Enne IDE-sse kopeerimist ja käivitamist arvake, kas kood on õige ja kuidas see käitub.

  Koodi käivitamiseks:

  npm run build-sample

  käivitab webpack-i, mis loob faili build/bundle.js

  node build/bundle.js

  käivitab kompileeritud (transleeritud) koodi.

  a)

  let a: number = 3; a = '3';

  b)

  let c: any; c = 1; c = '1';

  c)

  let post = new Post('title 1', 'text 1');

  console.log(post.getTitle());

  let object = {}; post = object;

  console.log(post.getTitle());

  d)

  let a = 1; let b = '1'; a = b;

  e)

  let dao = new Dao(); let post = dao.getPost(); post.date = new Date();

  f)

  let dao = new Dao(); let post = dao.getPostTyped(); post.date = new Date();

  g) Uurige build/bundle.js faili sisu.

 3. Käivitage webpack-dev-server

  npm run serve

  See peaks serveerima rakenduse aadressilt: http://localhost:3001 Koodi muutes peaks rakendus ennast ise värskendama.

 4. Tõlkige rakendus TypeScrpit-i.

  function AddCtrl($location: any, dataService: any) { ... }

  saab olema

  export class AddCtrl { ...

  kontrollerite registreerimine läheb app.ts faili.

  Tüübid: $location: ILocationService $routeProvider: angular.route.IRouteProvider $locationProvider: ILocationProvider $q: IQService

 5. Kasutage MemDataService klassi asemel RestDataService klassi.

  a) Määrake app.ts failis andmete teenuseks RestDataService.

  b) käivitage back-end teenus

  npm run back-end

  c) lisage webpack-i konfiguratioonile (webpack.config.js) proxy back-end teenusele:

  devServer: { proxy: { '/api': { target: 'http://localhost:3000', secure: false } } }

 1. Ehitage rakendus ja serveerige see staatiliselt.

  a) sulgege webpack-dev-server b) ehitage rakendus

  npm run build tekkis fail build/bundle.js, milles on kogu rakendus c) lugege rakendus läbi back-end teenuse aadressilt http://localhost:3000 ja kontrollige, et kõik, töötab.

Lahendused: https://youtu.be/2Ncy50LWCK4