Go to file
2016-09-27 15:05:55 +03:00
src Convert array moving from java code to native system call 2016-09-27 15:05:55 +03:00
test test comment fixed 2016-08-29 17:47:10 +03:00
description.html initial setup 2016-08-29 17:44:30 +03:00
graph.xls Add excel graph 2016-09-19 16:18:37 +03:00
README.md README.md edited online with Bitbucket 2016-08-30 09:51:54 +00:00

README

See on teise kodutöö failide hoidla, mida saab kasutada ainult algseks lugemiseks. Töötamiseks looge endale isiklik repositoorium, näiteks (privaatne) 'fork' bitbucket serverisse, millest saate luua klooni oma arvutisse. Ülesande kirjelduse leiate: http://enos.itcollege.ee/~jpoial/algoritmid/aa_prakt2newest.html

Näidete kasutamine käsurealt

Kompileerimine:

#!bash

javac -cp src src/IntSorting.java

Käivitamine:

#!bash

java -cp src IntSorting

Testide kasutamine

Testi kompileerimine:

#!bash

javac -encoding utf8 -cp 'src:test:test/junit-4.12.jar:test/hamcrest-core-1.3.jar' test/IntSortingTest.java

Sama Windows aknas (koolonite asemel peavad olema semikoolonid):

#!bash

javac -encoding utf8 -cp 'src;test;test/junit-4.12.jar;test/hamcrest-core-1.3.jar' test/IntSortingTest.java


Testi käivitamine:

#!bash

java -cp 'src:test:test/junit-4.12.jar:test/hamcrest-core-1.3.jar' org.junit.runner.JUnitCore IntSortingTest

Sama Windows aknas (koolonite asemel semikoolonid):

#!bash

java -cp 'src;test;test/junit-4.12.jar;test/hamcrest-core-1.3.jar' org.junit.runner.JUnitCore IntSortingTest