You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Arti Zirk 142b5861a3 Convert array moving from java code to native system call 6 years ago
src Convert array moving from java code to native system call 6 years ago
test test comment fixed 6 years ago
README.md README.md edited online with Bitbucket 6 years ago
description.html initial setup 6 years ago
graph.xls Add excel graph 6 years ago

README.md

README

See on teise kodutöö failide hoidla, mida saab kasutada ainult algseks lugemiseks. Töötamiseks looge endale isiklik repositoorium, näiteks (privaatne) 'fork' bitbucket serverisse, millest saate luua klooni oma arvutisse. Ülesande kirjelduse leiate: http://enos.itcollege.ee/~jpoial/algoritmid/aa_prakt2newest.html

Näidete kasutamine käsurealt

Kompileerimine:

#!bash

javac -cp src src/IntSorting.java

Käivitamine:

#!bash

java -cp src IntSorting

Testide kasutamine

Testi kompileerimine:

#!bash

javac -encoding utf8 -cp 'src:test:test/junit-4.12.jar:test/hamcrest-core-1.3.jar' test/IntSortingTest.java

Sama Windows aknas (koolonite asemel peavad olema semikoolonid):

#!bash

javac -encoding utf8 -cp 'src;test;test/junit-4.12.jar;test/hamcrest-core-1.3.jar' test/IntSortingTest.java


Testi käivitamine:

#!bash

java -cp 'src:test:test/junit-4.12.jar:test/hamcrest-core-1.3.jar' org.junit.runner.JUnitCore IntSortingTest

Sama Windows aknas (koolonite asemel semikoolonid):

#!bash

java -cp 'src;test;test/junit-4.12.jar;test/hamcrest-core-1.3.jar' org.junit.runner.JUnitCore IntSortingTest